Hlavní strana | Kontakt
 
 
   
  O společnosti
   
  Certifikace
  Politika IMS
   
 
Politika IMS (Integrovaný Systém Managementu)
Společnost LEDOPA s.r.o. úspěšně zavedla
integrovaný systém managementu
   

Společnost LEDOPA s.r.o. je dynamicky se rozvíjející ryze česká firma, působící na tuzemském trhu již do roku 2007 v segmentu poskytování komplexních služeb v oblasti provozování silniční tuzemské a mezinárodní dopravy a provozování tuzemské a mezinárodní přepravy minerálních olejů v ADR.   
         
Vedení společnosti LEDOPA s.r.o. si uvědomuje prvořadý význam budování a následného udržení kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavenými na důvěře, solidnosti a spokojenosti. Obchodní filosofie společnosti LEDOPA s.r.o. včetně vztahu společnosti ke svým zákazníkům jsou dlouhodobě definovány především následujícími prvky:

  • Dbáme o neustálé zvyšování prestiže a konkurenceschopnosti naší společnosti.
  • Při našem vztahu se zákazníkem nesmí nikdy a za žádných okolností nastat okamžik, kdy by zapochyboval o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat.
  • Usilujeme o neustálé zlepšování a zefektivňování realizace poskytovaných služeb v oblasti podnikatelských aktivit společnosti tak, abychom předcházeli očekávání našich zákazníků stávajících i potencionálních a abychom své činnosti vykonávali v naprostém souladu s platnými legislativními normami a předpisy.
  • Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců stejně tak, jako na jejich osobní kvality. Motivujeme je a plně využíváme jejich schopností ve prospěch společnosti. Všichni naši zaměstnanci musí být v naší společnosti maximálně spokojeni.
  • Dbáme na trvalou a průběžnou modernizaci a obnovy celé naší infrastruktury s cílem nabídnout svým zákazníkům kvalitněji a komfortnější služby.
  • Trvale udržujeme dobrou spolupráci s našimi klíčovými dodavateli.

Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považuje management společnosti LEDOPA s.r.o. za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění. Management společnosti se zavazuje se k neustálému zlepšování EMS a prevenci znečišťování. V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby energií a materiálů. Zavazujeme se trvale snižovat produkci odpadů, zejména nebezpečných.

Cílem rozhodnutí managementu společnosti LEDOPA s.r.o. o zavedení integrovaného systému managementu v souladu s ustanovením norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 je další zdokonalení a zlepšení služeb svým zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně operativních reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků, zvýšení celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu.

K naplnění stanovené politiky se zavazuje management společnosti LEDOPA s.r.o. neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu integrovaného systému managementu. K tomu vedení společnosti získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců společnosti, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

Politiku integrovaného systému managementu bude organizace LEDOPA s.r.o. sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb.

Politiku integrovaného systému managementu bude organizace LEDOPA s.r.o. vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.
                                                     
 
Žďár nad Sázavou, 1. září 2012                                                                            

Radim Tomek
jednatel společnosti

LEDOPA s.r.o.
 
 
  KDO JSME
   
  O společnosti
  Kontaktujte nás
 
   
 
  CO DĚLÁME
   
  Přeprava PHM
  Čerpací stanice
 
   
 
  JAK TO DĚLÁME
   
  Vozový park
  Certifikace
  Politika IMS
   
Autorizovaný přístup
 
 
Copyright © 2013 LEDOPA s.r.o.